Thông tin light novel

투명 드 래곤 - Rồng Vô Hình

Tác giả:

,

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

23/05/2020

투명 드 래곤 - Rồng Vô Hình

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Một câu chuyện về một con rồng vô hình, bởi vì nó là vô hình, vì vậy nó sẽ tiến hành theo sở thích riêng của nó. Lưu ý: Do ý định của tác giả, tất cả các cách viết trong bài viết này đều không chính xác. Người dịch ngây thơ.

Các chương mới nhất